Rekisteriseloste & vastuulauseke

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Asuntosalkunrakentaja.fi asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Asuntosalkunrakentaja.fi / Sibvest Oy

2624384-4

60100 Seinäjoki

info@asuntosalkunrakentaja.fi

Rekisterin tarkoitus ja käyttö

Rekisterin pitämisen syynä on Asuntosalkunrakentaja.fi -sivuston lukijan suostumuksella tapahtuva Sibvest Oy:n palveluihin liittyvä yhteystietojen käsittely. Yhteystietoja käytetään Sibvest Oy:n palveluihin (artikkelit ja sijoitusasunnot) liittyvään sähköiseen viestintään. Yhteystietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa eikä luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta.

Rekisterin sisältö

1) Sähköpostiosoite 2) muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot, esimerkiksi sijoittajakartoituksen vastaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot tallennetaan rekisteriin asiakkaan antaessa tietojaan palvelun käytön yhteydessä. Asiakas voi antaa sähköpostiosoitteensa ladatessaan ilmaisen E-kirjan sekä liittyessään sisäpiiriin. Muita tietoja asiakas voi antaa myöhemmin lähetettävän sijoittajakartoituksen yhteydessä. 

Rekisterin suojaus

Oikeus rekisterin käyttöön on vain Sibvest Oy:n vastuuhenkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin hänestä talletetut tiedot. 

 

Vastuulauseke

Tällä sivustolla kerrotut vinkit ja neuvot perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin eikä niitä siten tulee pitää juridisina, taloudellisina tai muunakaan ohjeena, suosituksena tai kehotuksena. Vaikka tällä sivustolla esitetyt menetelmät on tuottanut kirjoittajalle hyviä tuloksia, se ei tarkoita sitä, että tulokset olisivat jokaisen kohdalla samanlaisia. Emme siis pysty antamaan takuita siitä, että tämän sivuston sisältämät vinkit ja ohjeet toimisivat jokaisen kohdalla.

Asuntosijoittamiseen kuuluu aina riskejä ja riskienhallinta on yksi tärkeimmistä asioista asuntosijoittamisessa. Sijoittajan tulee sijoituksia tehdessä kiinnittää huomiota ja ottaa selvää sijoituspäätöksensä juridisiin, verotuksellisiin, taloudellisiin sekä muihin riskeihin sekä ymmärtää sijoituspäätöksen tekemiseen liittyvät seikat. Sivuston sisältämää materiaalia ei ole laadittu ottaen huomioon kenenkään yksittäisen vastaanottajat sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta. Jokainen on itse vastuussa omista sekä tämän sivuston vinkkeihin perustuvista sijoituspäätöksistä ja niiden seurauksista.