Vuokrasopimuksen irtisanominen & purkaminen

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen käytännössä

Kuuntele kirjoitus

Asunnon vuokraaminen on keskeinen vaihe vuokranantajana olemisessa, mutta kuten kaikki hyvä, myös vuokrasuhde päättyy aikanaan. Yleisimmin vuokrasuhde päättyy vuokralaisen irtisanomiseen, mutta joskus myös irtisanomiseen tai jopa vuokrasopimuksen purkamiseen vuokranantajan toimesta.

Tässä artikkelissa:

 • Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokralaisen toimesta
 • Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta
 • Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen
 • Vuokrasopimuksen purkaminen vuokralaisen toimesta
 • Ladattavissa ilmaiseksi:
  • vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitusmalli
  • vuokrasopimuksen purkamisilmoitusmalli


Vuokrasopimuksen irtosanomismallin ja purkamismallin lisäksi aineistopankista löytyy mm.

 • vuokrasopimuspohja
 • asunnon kuntotarkastuslomake
 • vuokrasopimuksen henkilötakauslomake
 • vuokrankorotusilmoitus
 • vuokra-asunnon hakemuslomake
 • vuokratuottolaskuri

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokralaisen toimesta

Yleisimmin käytetty toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy pääsääntöisesti vuokralaisen irtisanomiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee antaa tiedoksi todistettavaksi eli se on tehtävä kirjallisesti. Siinä missä vuokranantajalla on oltava irtisanomisperuste, vuokralaisen ei sitä tarvitse vuokrasopimuksen irtisanomisen yhteydessä ilmoittaa.

Vuokralaisen puolelta tapahtuvan irtisanomisen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi vuokrasopimuksen kestosta riippumatta eikä irtisanomisajasta ei voi poiketa erillisellä ehdolla. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on todistetusti tehty. Eli esimerkiksi 1.5. tai 30.5. tehdyn irtisanomisen johdosta vuokrasopimus päättyy kesäkuun loppuun mennessä. Uudelleenvuokrausta ajatellen on vuokranantajan etu, että vuokralaisen puolelta tuleva irtisanominen tapahtuisi kalenterikuukauden alussa, jotta aika uuden vuokralaisen etsimiseen olisi mahdollisimman pitkä.

Vuokrasopimuksen irtisanomisajankohta ei määrity irtisanomisilmoituksen tekohetken vaan sen hetken mukaan, jolloin vuokranantaja on saanut irtisanomisilmoituksen tiedoksi. Jos esimerkiksi vuokralainen laittaa irtisanomisilmoituksen postiin 30.5. ja vuokranantaja saa kirjeen 2.6., lasketaan irtisanomisaika kesäkuun viimeisestä päivästä eli vuokrasopimus päättyy heinäkuun lopussa. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä antamalla irtisanomislomakkeen kädestä käteen tai sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Vuokranantaja kuittaa irtisanomisilmoituksen allekirjoituksellaan tai vastaamalla sähköpostiviestiin, jolla irtisanomisilmoitus on tullut tiedoksi todistettavaksi.

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta

Myös vuokranantajan puolelta tapahtuva irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja annettava todistetusti tiedoksi vuokralaiselle. Vuokranantajan täytyy kuitenkin ilmoittaa myös irtisanomisen peruste sekä kerrottava vuokrasopimuksen päättymisajankohta.

Samoin kuin vuokralaisen tekemässä irtisanomisilmoituksessa, myös vuokranantajan irtisanomishetki määräytyy sen hetken mukaan, jolloin vuokralainen saa irtisanomisen tiedoksi. Vuokranantajan tekemän irtisanomisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden ja kolme kuukautta alle vuoden kestoisissa vuokrasuhteissa.

Vuokranantajan puolelta tulevassa irtisanomisessa tulee siis mainita irtisanomisperuste, jonka kuuluu olla hyvän tavan mukainen. Yleisiä hyvän tavan mukaisia irtisanomisperusteita ovat asunnon ottaminen vuokranantajan tai lähisukulaisen käyttöön, huoneiston isompi peruskorjaus tai huoneiston myyminen vuokranantajan taloudellisen tilanteen vuoksi. Usein vuokranantajan tekemä irtisanominen perustuu vuokralaisen sopimusrikkomukseen, joka voi olla esimerkiksi vuokran maksamatta jättäminen tai viivästyminen sekä muut lievät sopimusrikkomukset. Vakavammat sopimusrikkomukset oikeuttavat vuokrasopimuksen purkamiseen.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Lähtökohtaisesti määräaikaista vuokrasopimusta ei voida purkaa kesken sopimuskauden kummankaan osapuolen osalta. Kuitenkin tietyissä tilanteissa sekä vuokralainen että vuokranantaja voivat olla oikeutettuja määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Vuokralaiselle voi tulla oikeus määräaikainen vuokrasopimuksen purkuun vakavan sairauden tai vamman, muuttoa toiselle paikkakunnalle vaativan syyn (esim. opinnot, työ tai puolison työ) tai jonkin muun painavan asumiseen vaikuttavan syyn vuoksi.

Vuokranantajalla voi olla oikeus irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus jonkin painavan odottamattoman syyn vuoksi, esimerkiksi jos vuokranantaja tai hänen perheenjäsen tarvitsee asuntoa omaan käyttöön.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen hyväksyvällä osapuolella on oikeus saada ennenaikaisesta irtisanomisesta kohtuullinen korvaus, joka kattaa esimerkiksi tyhjät kuukaudet ja/tai uudelleenvuokrauksen tai vuokralaisen puolelta muuttokustannukset.

Yhteenveto vuokrasopimuksen irtisanomisesta

 • Vuokralaisen tekemässä irtisanomisessa irtisanomisaika on 1kk
 • Vuokranantajan tekemässä irtisanomisessa irtisanomisaika on 3kk (alle 1v kestäneet vuokrasuhteet) tai 6kk (yli vuoden kestäneet vuokrasuhteet)
 • Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja todistettavasti
 • Irtisanomisajankohta määrittyy sen hetken mukaan, jolloin toinen osapuoli saa irtisanomisen tiedoksi
 • Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa muusta kuin painavasta syystä, jolloin toinen osapuoli on oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen
 • Toistaiseksi voimassaolevissa vuokrasopimuksissa on yleensä vuokrasopimuksen alussa 12kk jakso, jolloin irtisanova osapuoli joutuu maksamaan irtisanomisesta 1kk vuokraa vastaavan sopimussakon
 • Irtisanomisasiat perustuvat lakiin, mutta suosittelemme erityisesti vuokralaisen (sekä myös vuokranantajan) elämäntilanteiden muutoksissa painottamaan inhimillisyyttä ja sopimaan asiat mielummin yhteisesti hyvässä hengessä keskustelemalla

Syvällisempää tietoa vuokrasopimukseen irtisanomiseen liittyvistä asioista löytyy Suomen Vuokranantajien sekä Laki24 -sivustoilta.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Sekä määräaikaisen että toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen voi purkaa riittävän vahvasta syystä. Vuokrasopimuksen purkamistilanteissa vuokrasopimus päättyy välittömästi, mutta vuokranantaja voi antaa vuokralaiselle muuttoaikaa kohtuullisen ajan.

Vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavat syyt, kun vuokranantaja purkaa sopimuksen:

 • Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun
 • Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai huoneiston hallinnan toiselle vastoin lain säännöksiä
 • Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on sovittu
 • Huoneistossa vietetään häiritsevää elämää
 • Huoneistoa hoidetaan huonosti
 • Vuokralainen rikkoo järjestysmääräyksiä
 • Jos vuokrasopimuksen vakuutta ei makseta sovitussa ajassa

Vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavat syyt, kun vuokralainen purkaa sopimuksen:

 • Huoneistossa asuminen aiheuttaa haittaa terveydelle
 • Asunnon hallinta viivästyy oleellista tai asunto on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta
 • Huoneiston kunto on puutteellinen eikä vuokranantaja korjaa puutteellisuutta
 • Vuokranantaja suorittaa laajan korjaus- tai muutostyön, josta ei ole ilmoitettu kuusi kuukautta ennen remontin aloittamista

Vuokralaiselle on annettava purkamisesta kirjallinen varoitus ennen vuokrasopimuksen purkamista. Varoitus on annettava vuokralaiselle todistettavasti tiedoksi. Mikäli vuokralainen jatkaa varoituksesta huolimatta vuokrasopimuksen ehtojen rikkomista, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen voi kuitenkin irtisanoa ilman ennakkovaroitusta jos kyseessä on vuokrien maksamatta jättäminen, vuokraoikeuden luvaton siirto tai hallinnan luovutus. Yleisesti vuokrarästejä pitää olla vähintään 2kk vuokran verran, että vuokrasopimuksen purkaminen tulee kyseeseen. Vuokranantajan kannattaa kuitenkin muistuttaa vuokrarästeistä vuokralaista heti, kun ensimmäiset rästit syntyvät.

Vuokrasopimuksen purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja annettava todistetusti tiedoksi. Vuokrasopimuksen purkuilmoituksesta on käytävä ilmi purkamisperuste sekä vuokrasuhteen päättymisajankohta. Mikäli vuokralainen ei reagoi purkuilmoitukseen vaan pitää huoneistoa hallinnassaan, ei vuokranantajalla kuitenkaan ole oikeutta tyhjentää asuntoa vaan vuokranantajan on haettava käräjäoikeudelta häätö. Perustuslaki turvatusta kotirauhasta on vuokralaisen puolella, joten vuokranantajan on toimittava ulosottokaaren säännösten mukaisesti.

Lisää tietoa vuokrasopimuksen purkamiseen ja häätöön liittyvistä asioista löytyy Suomen Vuokranantajien sekä Takuusäätiön sivuilta.

Lue myös aikaisempi artikkeli, jossa kerromme millainen on hyvä vuokrasopimuspohja tai katso millainen asunnon kauppakirja tulisi olla.

Lisäpotkua asuntosijoittamiseen:

Asuntosalkunrakentaja - Pekka Väänänen
Asuntosalkunrakentaja - Pekka Väänänen

Hei! Loin Asuntosalkunrakentaja.fi sivuston auttaakseni lukijoita vaurastumaan ja onnistumaan omissa asuntosijoituksissaan. Ostin ensimmäisen sijoitusasuntoni vuonna 2012 ja sen jälkeen olen tehnyt kymmeniä sijoitusasuntokauppoja. Asuntosijoittaminen on mielenkiintoinen sijoitusmuoto, joka tarjoaa hyviä tuottomahdollisuuksia ja alkuun pääsee pienilläkin pääomilla. Toivon, että saat kirjoituksistani vinkkejä ja hyötyä asuntosijoittamiseen. Jos tuntuu, että voisimme tehdä yhteistyötä asuntosijoittamiseen liittyvissä asioissa niin ota rohkeasti yhteyttä pekka[at]asuntosalkunrakentaja.fi