Asuntosijoittajan aineistopankki

Asunnon vuokraaminen on asia minkä kanssa jokainen vuokranantaja on tekemisissä. Asunnon vuokraamiseen liittyy erilaisia vaiheita, joten olemme koonneet tälle sivulle tukun asiakirjoja, joita asuntosijoittaja tarvitsee sijoitusasunnon vuokraamisessa ja vuokrasuhteen eri vaiheissa aina silloin tällöin. Lisäksi tältä sivulta löytyy vuokratuottolaskuri. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytössäsi, voit ladata asiakirjat omalle koneellesi tai käyttää tarvittaessa suoraan tältä sivulta.

Vuokratuottolaskuri – lataa tästä

Vuokratuottolaskuri on luotu nimenomaan erilaisten sijoitusasuntojen vertailua varten eli sen tärkein tehtävä on selvittää sijoittajalle tutkinnan alla olevan sijoitusasunnon tuotto, remontit huomioiden. Laskurissa on arvioitu mitä yleisimmät taloyhtiön remontit maksavat ja mikä on kunkin remontit tyyppillinen käyttöikä. Laskuri laskee myös oman pääoman tuoton sekä sijoituksen kassavirran.

Vuokratuottolaskurin asettelu on tehty niin, että laskelmat pystyy helposti tulostamaan ja näin ottamaan mukaan vaikkapa pankkineuvottelua varten. Hyvät laskelmat taloyhtiöremontit huomioiden herättävät varmasti luottamusta pankissa eivätkä ainakaan heikennä lainansaantimahdollisuuksia. Laskurin käyttöohje löytyy laskurin ylimmän rivin keltaisesta laskurin käyttöohje -solusta.

Vuokranantajan asiakirjat

Alapuolelta löytyy tukku word-muotoisia asiakirjoja asuntosijoittamisen ja asunnon vuokraamisen helpottamiseksi. Klikkaa lomakkeen nimeä avataksesi asiakirjan.

Asunnon vuokraaminen:

Asunnon kuntotarkastuslomake

Asunnon kuntotarkastuslomake on hyvä täyttää uuden vuokralaisen muuttaessa asuntoon. Vuokralainen täyttää lomakkeen ja raportoi kaikki mahdolliset viat ja puutteet. Vuokranantajan tulee säilyttää lomake koko vuokrasuhteen ajan. Lomake nousee rooliin siinä vaiheessa, jos asunnossa on vuokralaisen pois muuttaessa ilmennyt jotain muita kuin normaaliin asunnon kulumiseen luokiteltavia vikoja tai puutteita. Muistin varaan ei asioita kannata jättää, vaan kuntotarkastuslomakkeella vuokranantaja turvaa selustansa tämän asian suhteen.

Henkilötakauslomake

Henkilötakauslomaketta käytetään vuokrasopimuksen liitteenä jos vuokralainen käyttää rahavakuuden tai maksusitoumuksen sijasta henkilötakausta.

Ilmoitus omistajanvaihdoksesta

Kun asunto vaihtaa omistajaa, tulee vuokralaista informoida asiasta. Ilmoituksen kuuluu aina tulla asunnon edelliseltä omistajalta. Ilmoituksesta käy ilmi uuden omistajan yhteystiedot ja vuokranmaksutili. Ilmoituksen jälkeen asunnon uusi omistaja voi olla vuokralaiseen yhteydessä.

Maksukehotus

Vuokralaista on hyvä muistuttaa maksamattomista vuokrista asiallisella maksukehotuksella mikäli vuokra ei tule tilille ajallaan.

Varoitus vuokralaiselle

Vuokranantaja voi joutua antamaan vuokralaiselle varoituksen mikäli on käynyt ilmi, että vuokralainen on toiminut jollain tavalla vuokraehtojen vastaisesti tai häiritsevästi. Varoitus tulee tehdä aina todistettavasti kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi varoituksen syy, että vuokralainen pystyy parantamaan tapansa.

Vuokra-asunnon hakemuslomake

Vuokra-asunnon hakemuslomake on hyödyllinen apu asunnon vuokraamisessa, koska siitä käy hyvin ilmi vuokralaiskandidaatin opiskelu- ja työtilanne sekä muut tiedot. Hakemuslomaketta ei ole pakko käyttää vaan asiat voi hyvin selvittää keskustelemallakin, jolloin henkilöstä voi saada paremman käsityksen. Lomaketta on kuitenkin hyvä käyttää etenkin silloin, kun vuokranäytöllä on useampia kiinnostuneita.

Vuokrankorotusilmoitus (indeksikorotus)

Vuokrankorotusilmoitus tulee aina tehdä kirjallisena, koska se on muuten pätemätön. Kun kyseessä on indeksiin perustuva korotus, siitä on käytävä ilmi aiempi ja nykyinen indeksi, joihin vuokrankorotuksen määrä perustuu. Vuokrankorotuksen tulee aina perustua vuokrasopimuksessa sovittuihin korotusehtoihin. Vuokrankorotusilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen voimaanastumispäivää ja siitä on käytävä ilmi, milloin korotus astuu voimaan. Huomioitavaa on myös se, että vaikka vuokrankorotusilmoitus jäisi tekemättä, on vuokralaisen myös itse huolehdittava vuokrasopimuksessa sovituista korotusehdoista ja alettava maksamaan omtatoimisesti korkeampaa vuokrasopimuksen korotusehtojen mukaisesti.

Vuokrankorotusilmoitus (tasokorotus)

Mikäli asunnon vuokra on jäänyt selkeästi jälkeen käyvästä vuokratasosta, voi vuokraan tehdä tasokorotuksen. Korotuksen tulee olla kohtuullinen ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Tasokorotusilmoitus on tehtävä 6kk ennen korotetun vuokran voimaan astumista. Hyvän vuokratavan mukaisesti korotus voi olla enintään 15% vuodessa ellei huoneistoon tehdä merkittäviä vuokra-arvoa kohottavia korjauksia.

Mikäli vuokralainen ei hyväksyisi korotusta, on vuokranantajalla lain mukaan oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksen irtisanomislomake

Vuokralainen yleensä ilmoittaa asunnon irtisanomisesta soittamalla, mutta irtisanominen on paras tehdä kirjallisena, koska näitä asioita ei kannata jättää muistin varaan.

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua tai muuten toimii vuokrasopimuksen ehtojen vastaisesti, esimerkiksi kohtelee asuntoa huonosti tai viettää häiritsevää elämää. Sopimuksen vastaisella menettelyllä on kuitenkin oltava vähäistä suurempi merkitys, että oikeus purkamiseen syntyy. Vuokranantajan tulee ennen purkamista antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus, että vuokralaisella on mahdollisuus korjata tapansa.

Vuokrasopimuspohja

Asunnon vuokraaminen on tärkein vaihe, joten ongelmien minimoimiseksi vuokrasopimus tulee aina tehdä huolellisesti. Huolellisesti tehty kirjallinen vuokrasopimus on molempien osapuolien etujen mukaista. Ohessa vuokrasopimuspohja, jota olemme itse käyttäneet.

Asunnon myyminen / ostaminen

Asunto-osakkeen kauppakirjapohja

Asunto-osakkeen kauppa on erittäin tärkeä vaihe, joten kauppakirja pitää olla sen mukainen ja kaikki asiat sopia kirjallisesti.

Lisäpotkua asuntosijoittamiseen: