Varoitus vuokralaiselle

Vuokranantajalle saattaa tulla tilanteita, joissa vuokralainen aiheuttaa käyttäytymisellään häiriötä. Mikäli vuokralainen rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja, tulee tietyissä tilanteissa vuokralaista varoittaa.

Varoitus on annettava vuokralaiselle kirjallisesti todistettavasti tiedoksi. Mikäli vuokralainen jatkaisi varoituksesta huolimatta vuokrasopimuksen ehtojen rikkomista, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus.

Kirjallinen varoitus vuokralaiselle voidaan antaa seuraavissa tilanteissa:

  • Huoneistossa on vietetty häiritsevää elämää
  • Huoneistoa on hoidettu huonosti
  • Huoneistoa on käytetty muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on sovittu

Koska varoitus tulee tehdä kirjallisesti ja siinä tulee olla esitettynä tietyt asiat, kannattaa vuokralaisen varoittamiseen käyttää siihen suunniteltua lomakepohjaa. Voit ladata meidän käyttämän vuokralaisvaroituslomakkeen alla olevasta lomakkeesta heti käyttöösi.

Lataa ilmainen varoitus vuokralaiselle mallipohja


Saat aivan pian sähköpostiisi tervetuloviestin sisäpiiriin liittymisestä. Viestistä löytyy linkki asuntosijoittajan aineistopankkiin, josta voit ottaa mallipohjan vuokralaisen varoittamisesta heti käyttöösi. Lähetämme jatkossa vain hyödyllistä tietoa asuntosijoittamiseen liittyen emmekä luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Voit milloin tahansa poistua postituslistalta.

Varoitus vuokralaiselle -lomakepohjan esikatselu

Mitä asioita vuokralaisen varoituksessa tulee olla?

  • Vuokralaisen tiedot
  • Vuokranantajan tiedot
  • Selkeästi syy miksi varoitus annetaan
  • Seuraukset mikäli vuokrasopimuksen ehtoja rikkova toiminta asunnossa jatkuu
  • Päiväys ja allekirjoitus

Varoituskirjeessä tulee mahdollisimman tarkasti kuvata syy tai syyt, miksi varoitus annetaan. Esimerkiksi jos asuntoa on hoidettu huonosti, tulee ilmoituksessa ilmetä mitä ja milloin vuokralainen on asunnossa rikkonut.

Sitten taas jos asunnossa on esimerkiksi vietetty häiritsevää elämää, tulee varoituksessa käydä ilmi mitä asunnossa on tapahtunut, mihin aikaan ja kuinka toistuvasti. Varoituksessa tulee myös kertoa mistä asia on tullut vuokranantajan tietoon, esim. onko naapurit valittaneet tai onko poliisi käynyt paikan päällä.

Kirjallisessa vuokralaisen varoitusilmoituksessa tulee myös selkeästi kertoa se, että jos samanlainen toiminta jatkuu, tullaan vuokrasopimus purkamaan. Varoituksen tavoite on ensisijaisesti ohjata vuokralaista korjaamaan asian.

Varoitusasiakirjasta olisi hyvä käydä ilmi se, että kyseessä on nimenomaan varoitus moitittavasta menettelystä ja mikäli tämä menettely jatkuu, vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen.

Miksi kirjallinen varoitus vuokralaiselle pitää antaa?

Vuokranantajalla ei ole lain mukaan oikeutta purkaa vuokrasopimusta suoraan ilman varoituksen antamista.

Laki katsoo, että vuokralaisen vuokrasopimuksen ehtoja rikkova toiminta saattaa johtua ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä, joten vuokralaiselle tulee antaa mahdollisuus ”parantaa tapansa” ennen vuokrasopimuksen purkua.

Varoitus vuokralaiselle tulee siis antaa kirjallisesti ja vuokralaisen tulee saada se todistettavasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun varoitus on toimitettu vuokralaiselle todistettavasti, pystyy vuokranantaja purkamaan vuokrasopimuksen myöhemmin, koska vuokralaisella on todistettavasti ollut mahdollisuus korjata menettelyään.

Todistettavasti toimittamiseen on muutama vaihtoehto. Vuokranantaja voi toimittaa kirjallisen varoituksen sähköpostilla ja pyytää vuokralaista kuittaamaan, että varoitus tuli perille. Varoituksen voi myös toimittaa fyysisesti vuokralaiselle ja pyytää vuokralaiselta kuittaus varoituksen saamisesta.

Kolmas tapa on toimittaa varoitus todistettavasti vuokralaiselle on lähettää varoitus kirjeellä ja pyytää kirjeestä Postilta saantitodistus.

Montako kertaa vuokralaista pitää varoittaa ennen vuokrasopimuksen purkamista?

Vuokralaista ei tarvitse lain mukaan varoittaa kuin kerran, jonka jälkeen vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus mikäli vuokrasopimuksen ehtoja rikkova menettely vuokralaisen toimesta jatkuu.

Lue lisää vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Lisäpotkua asuntosijoittamiseen:

Asuntosalkunrakentaja - Pekka Väänänen
Asuntosalkunrakentaja - Pekka Väänänen

Hei! Loin Asuntosalkunrakentaja.fi sivuston auttaakseni lukijoita vaurastumaan ja onnistumaan omissa asuntosijoituksissaan. Ostin ensimmäisen sijoitusasuntoni vuonna 2012 ja sen jälkeen olen tehnyt kymmeniä sijoitusasuntokauppoja. Asuntosijoittaminen on mielenkiintoinen sijoitusmuoto, joka tarjoaa hyviä tuottomahdollisuuksia ja alkuun pääsee pienilläkin pääomilla. Toivon, että saat kirjoituksistani vinkkejä ja hyötyä asuntosijoittamiseen. Jos tuntuu, että voisimme tehdä yhteistyötä asuntosijoittamiseen liittyvissä asioissa niin ota rohkeasti yhteyttä pekka[at]asuntosalkunrakentaja.fi